Üye Girişi

Nakil İşlemleri

Matbu Formlar
(Nakil Dilekçesi)

Başka bir ilde staj dosyası olan ve HATAY SMMM Odasına nakil gelmek isteyen adaylar,
1. Hatay İline ait ikametgah
2. Nakil talebini anlatan dilekçe ile Odamıza başvuruları halinde nakil işlemleri yapılmaktadır. İlgili dilekçeye istinaden adayın dosyası Odasından istenmektedir. Dosya gelince incelenmekte ve adaya yazı ile bilgi verilmektedir. Bu nedenle dilekçede mutlak iletişim bilgileri olmalıdır.