Üye Girişi

Meslek Mensubu Değişikliği

Matbu Formlar
(Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi /  Staj Onay Belgesi / Tek Kişi Staj Belgesi / Değerlendirme Formu(Tezkiye) / Stajyer Durum Tespit Tutanağı / Stajyer Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler Formu)

Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)
1. Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi.
2. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez.
3. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)
(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LTD.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
4. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
5. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt / faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
6. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
7. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
8. Meslek Mensubundan Adayın Staja başladığına dair yazı.
9. Stayjer Durum Tespit Tutanağı.
10. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.


Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)
1. Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi.
2. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
3. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)
4. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
5. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt / faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
6. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
7. Meslek Mensubunun sigortalı işe giriş bildirgesi ve son aylık sigortalı hizmet listesi.
8. Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi.
9. Meslek Mensubundan Adayın Staja başladığına dair yazı.
10. Gerekli görüldüğünde başka evrak istenebilir.