Üye Girişi

Haberler

DETAYLI BİLGİ DÖKÜMANINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BAĞIMSIZ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ DOSYA EKİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

EDM BİLİŞİM E-FATURA VE E-ARŞİV KAMPANYASI

Bildiğiniz üzere 5000 TL (vergi mükelleflerine) ve 30000 TL (vergi mükellefi olmayana) üzerindeki faturalar GİB İnteraktif E-Arşiv Fatura Portalinden düzenlenmektedir.
Bu hizmeti sunabilen ilk entegratör EDM BİLİŞİM olmuştur. Hizmet kapsamında sadece yıllık 100 ? sistem ücreti, Tek seferlik 250 tl hizmet bedeli karşılığı;
• 5000? üzeri tüm faturalarınızı 01.01.2025’e kadar ücretsiz gönderebileceksiniz.
• 5000? altı 250 adet faturanızı 01.01.2025’e kadar ücretsiz gönderebileceksiniz.
• Müşterinize fatura PDF ’ini mail / SMS ile otomatik ve ücretsiz iletebileceksiniz.
• Faturalarınızı resmi muhasebe programınıza otomatik ve ücretsiz aktarabileceksiniz.
• Faturalarınızı ücretsiz 10 yıl saklayabilecek ve erişim sağlayabileceksiniz.
• Size gelen İnteraktif Arşiv Faturalarınızı gelen kutunuza otomatik ve ücretsiz alabileceksiniz.
• Kampanyadan faydalanmak için herhangi bir koşul ya da taahhüt bulunmamaktadır.
• 5000? altı için 250 ücretsiz gönderi yetmezse her ilave 250 gönderi 100? ile ücretlendirilir.
• Mükellefleriniz artık faturalarını kendi kesebilecek olup sizlere yalnız raporlarına erişmek kalacaktır.

Ruhi ÇELİK – EDM BİLİŞİM HATAY BAYİİ
0533 548 3689 – ruhicelik@sygbilisim.com.tr

 

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,

- 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,

- 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

E-BİRLİK SİSTEMİNE YENİ SÖZLEŞME GİRİŞİ VE ESKİ SÖZLEŞMELERİNİN GÜNCELLENMESİ

e-Birlik Sistemine Yeni Sözleşme Girişi ve Eski Sözleşmelerin Güncellenmesi

Haksız rekabeti önleyecek önemli bir yöntem olan, sözleşmelerin e-Birlik sistemine girilmesi ve GİB entegrasyonu hakkında bilgilendirme içeren uygulamalı anlatım videosu ve bilgilendirme içeren Yardım Kılavuzu  aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

GİB-TÜRMOB Entegrasyon

Bilgilendirme Videosunu izlemek için tıklayınız…>>>

GİB-TÜRMOB Entegrasyonu Yardım Kılavuzu için tıklayınız…>>>

 

VERBİSE KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına,

Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2020 I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ 28 MAYIS 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.

12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

2020 ŞUBAT VE 2020 MART DÖNEMİNE AİT KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

21 Nisan 2020 tarihli ve 129 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresi uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE ÖRNEKLERLE BORDRO UYGULAMALARI EĞİTİM VİDEOSU - 2

Corona Virüs nedeni ile sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız Video Seminerimizin ikincisi olan Kısa Çalışma Ödeneğinde Örneklerle Bordro Uygulamaları” konulu videomuzun linki aşağıda yer almaktadır.

Eğitim Videosu;
* Kısa Çalışma Ödeneği Mevzuatı
* Kısa Çalışma Ödeneği Bordro Uygulamaları
   konularını içermektedir.

Faydalı olmasını diler, sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

Yahya ARIKAN
Genel Sekreter

Eğitim Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız.

 

Corona Virüs nedeni ile Çalışma Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemeler

Corona Virüs nedeni ile “Çalışma Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemelere İlişkin” eğitim videosu hazırladık. Eğitim videosunun konu başlıkları;

* Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları
* Yılık Ücretsiz İzin Uygulamaları
* Toplu İzin Uygulamaları
* Telafi Çalışması
* İş Sözleşmesinin Askıya Alınması
* Kısa Çalışma Ödeneği
   Konularını içermektedir.

Faydalı olmasını diler, sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

Yahya ARIKAN
Genel Sekreter

Eğitim Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız.

 

31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi Uzatıldı.

17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

31 MART 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2019 TAKVİM YILINA AİT YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

MÜKELLEFLERİMİZCE ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK VERGİSEL İŞLEMLER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen Yeni Korona Virüs Hastalığı (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmaması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, vergi mükelleflerimiz tarafından bizzat vergi dairelerine gidilerek yapılan vergi ödeme, beyanname gönderme, dilekçe verme, başvuru yapma vb. işlemlerin Başkanlığımızca mükelleflerimizin hizmetine sunulan WEB veya MOBİL uygulamalar üzerinden elektronik ortamda, hızlı, güvenilir bir şekilde ve 7/24 yapılabileceğini önemle hatırlatırız.

1- Vergi ile Tapu Harcı, Trafik Para Cezası, T.C. Kimlik Kartı Bedelleri vb. harç ve idari para cezalarına ilişkin ödeme işlemlerinizi İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ’nin web (ivd.gib.gov.tr) adresi ve mobil (GİB Mobil) uygulaması üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilen vergiler ve anlaşmalı bankaların listesine https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinden ulaşılabilmektedir.

2- Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin gelir vergisi beyannamelerinizi, Başkanlığımızın HAZIR BEYAN SİSTEMİ’ne web (hazirbeyan.gib.gov.tr) adresi veya mobil (HAZIR BEYAN) uygulaması üzerinden erişerek elektronik ortamda hazırlayarak vergi dairenize gönderebilir ve tahakkuk eden vergilerinizi aynı ortamda banka kartı veya kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz.

Mükellefiyet kaydı olmayanlar ve Hazır Beyan Sistemi üzerinden daha önce beyanname vermemiş olanlar da bu uygulama üzerinden beyanname verebilirler.

3- Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükelleflerimiz ile engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerimizin, Vergi İletişim Merkezini (189) aramaları durumunda, adreslerine gidilerek beyannamelerini hazırlamalarına ve göndermelerine yardımcı olunacaktır.

4- Vergi dairesine verilmesi gereken; İşe Başlama, Adres Değişikliği, İşi Bırakma, Şube Açılış Ve Kapanışı, Özelge Talebi, Uzlaşma Başvurusu, Borcu Yoktur Yazısı İle Mükellefiyet Durum Yazısı vb. başvuru veya taleplerinizi elektronik ortamda İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil (GİB Mobil) uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir ve sonuçlarını takip edebilirsiniz.

5- İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ aracılığı ile yapabileceğiniz iş ve işlemlerin listesine ivd.gib.gov.tr adresinde yer alan “Neler Yapabilirim” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

6- Tereddüt ettiğiniz hususlar veya bilgi almak istediğiniz diğer hususlar hakkında Vergi İletişim Merkezi (VİMER -189) arayabilirsiniz.

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Covid-19) nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen tüm iş ve işlemlerinizi bu yöntemle yerine getirmenizi önemle tavsiye ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

OCAK/2020 VE ŞUBAT/2020 DÖNEMLERİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ VE MUHTASAR BEYANNAMELERİN BİLDİRİMİ

Değerli Meslektaşımız,
İlimizde ve pilot iller dışında kalan illerdeki sigortalılara ait Ocak ve Şubat /2020 dönemlerine ait aylık prim ve hizmet belgeleri e-bildirge üzerinden https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 llinki üzerinden gönderilecektir.

Ocak / 2020 Aylık Prim Hizmet Bildirgesi 23.02.2020 pazar gününe denk geldiğinden en geç 24.02.2020 tarihinde;
Şubat / 2020 Aylık Prim Hizmet Bildirgesi en geç 23.03.2020 tarihinde verilmelidir.

2020 Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sadece Vergi kesintilerine ilişkin bilgiler MUHSGK (1003A) Formatı ile beyan edilecektir. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ - 122

13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

SMMM LİK SINAVLARINA TEKRAR BAŞVURU İŞLEMLERİ

TÜRMOB tarafından düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları 7 – 8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Sınava katılabilmeniz için Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’in İş Bankası Ankara/Dikmen Şubesi 487 255 no’lu hesabına veya Halk Bankası Ankara /Yenişehir Şubesi 16000 140 (MASRAFSIZ) hesaplarından birisine ders başına 160,00 TL yatırarak ya da TEOS Sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeyerek http://teos.tesmer.org.tr adresinden 31 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru yapmanız gerekmektedir.

Adaylar sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

TÜRMOB GENEL BAŞKAN ADAYI EMRE KARTALOĞLU NUN ODAMIZ ZİYARETİ

Türmob Genel Başkan adayı Sayın Emre KARTALOĞLU odamızı ziyaret ederek Birlik Delegeleri ve Kurul üyelerine gelecek dönemle ilgili  projelerini anlattı.

Türmob Gen. Bşk. Yrd. Cemal Yükselen, Gen. Sek. Yahya Arıkan ve Akdeniz Odaları Başkanları Ömer Faruk Tokgöz, Ersin Gökgün(Mersin), Güney Yılmaz(Adana), Merih Hasan Yıldırım(İskenderun), Seydi Gülsoy(Osmaniye), Emrullah Tayfun Çavdar(Antalya), İstanbul Oda Bşk Yücel Akdemir, Türhak Bşk. Abdullah Korkmaz ile Odalarımızın yöneticelerine ve Birlik Delegelerine katılımları ve katkıları için teşekkür ederiz.

10. AKDENİZ ODA BAŞKANLARI PLATFORM TOPLANTISI HATAY ODAMIZIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

10. Akdeniz Oda Başkanları Toplantısı Hatay odamızın ev sahipliğinde mesleki sorunlarımızı dile getirmek ve ortak akılla çözümler üretmek amacıyla gerçekleştirildi.
Türmob adına Gen.Bşk.Yrd.Cemal Yükselen, Gen .Sek.Yahya Arıkan,Sayman Emre Kartaloğlu ve Akdeniz Odaları Başkanları Ömer Faruk Tokgöz,Ersin Gökgün(Mersin),Atilla Sarıyıldız(Kmaraş) Güney Yılmaz(Adana),Kerim Gökçeoğlu(Alanya),Merih Hasan Yıldırım(İskenderun),Seydi Gülsoy(Osmaniye)Nezih Özgenç(Manavgat),Emrullah Tayfun Çavdar(Antalya),İstanbul Oda Bşk Yücel Akdemir,Türhak Bşk Abdullah Korkmaz ile Odalarımızın yöneticelerine katılımları ve katkıları için teşekkür ederiz.

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

22 Mart 2019 tarihli ve 114 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar,

25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

BEYAN SÜRELERİNDE UZATMA

Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin BDP’den Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

25/02/2019 tarihli ve VUK-113 / 2019-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

1. Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi beyannamelerinin süresi 26/2/2019 tarihine kadar uzatılması,

2. Basit usul gelir vergisi beyanname süresinin 28/2/2019 tarihine kadar uzatılması

3. 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine 25/2/2019 tarihine kadar yapılması gereken kayıtların 15/3/2019 tarihine kadar yapılması,

4. 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken beyannamelerin BDP’den verilebilmesi

konusunda açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/111

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/111

 Konusu: 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

Tarihi: 13/02/2019

Sayısı: VUK-111/ 2019-1 

1. Giriş:

2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2019 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Şubat 2019 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı V.

POŞET BEYAN UYGULAMASI İLE İLGİLİ MESLEK KAMUOYUNA DUYURU

 10/12/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 Sayılı Kanun ile poşet kullanımına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmış ve Geri Kazanım Katkı Payı Beyanı verilmesi öngörülmüştür. Uygulamanın ayrıntıları ise 25/12/2018 ve 09/01/2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan 2 adet Usul ve Esas ile açıklanmıştır.

Bu Kanun’un yayım tarihi itibariyle işletmeleri bilgilendirmek amacıyla Birliğimiz tarafından 10/12/2018 tarihli, 189 sayılı; 03/01/2019 tarihli, 20 sayılı ve 11/01/2019 tarihli, 28-6 sayılı üç adet Sirküler yayımlanmıştır. Anılan sirkülere Birliğimiz internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

İşletmeleri bilgilendirmenin yanı sıra uygulamanın zorluğu, beyan süresinin erken olması ve cezai yaptırımların yüksek olması nedeniyle ülke ekonomisinin önemli bir paydaşı olarak sahip olduğumuz misyonla TÜRMOB olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, beyan sisteminin aksaklıkları ve zorlukları yetkililere anlatılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucu beyan sistemine meslek mensubu e-devlet şifresiyle giriş yapılmasının mümkün olunmayacağı kaldı ki bu beyan yükümlülüğünün mükelleflere ait olduğu anlatılmış ve beyan sistemine girişin meslek mensubu e-devlet şifresiyle olmaması sağlanmıştır.

Devam eden görüşmelerimizde önerilerimiz ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine aktarılmıştır.

Önerilerimiz;

 1. Poşet beyannamesi satış noktasında değil üretici tarafından verilmelidir. Nihai tüketiciye satışı ise aynı şekilde devam etmeli ve plastik poşet tüketimi bu yolla azaltılmalıdır.
 2. 7153 sayılı Kanunun yasalaşma süreci ve uygulaması çok hızlı geliştiğinden işletmeler konu hakkında yeterince bilgilendirilememiştir. Ayrıca hali hazırda çok sayıda tereddüt yaratan konu bulunmaktadır. Bu sebeple uygulamanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek bir tarihe kadar ertelenmesi ve bu süre içerisinde beyan sisteminin iyileştirmesi ile işletmelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 3. Gerek 7153 sayılı Kanun gerekse bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Usul ve Esaslarda beyan yükümlülüğü üretici/ithalatçı ve satış noktalarına verilmiştir. Dolayısıyla, beyan işletmelerce yapılacak olup, sorumluluğu da onlara ait olacaktır. Ancak, nihayeti itibariyle bu beyanların doğruluğunun incelenmesinin ve güvenceye alınmasının gerektiği de kuşkusuzdur. Meslek mensupları bu aşamada devreye girmeli ve yapılan beyan hakkında bir “beyan güvencesi” vermelidir. Birliğimiz, bu kapsamda yapılacak incelemenin esaslarını ve düzenlenecek raporun dizpozisyonunu belirlemeye hazırdır.
 4. Beyan sorumlusunun işletmeler olduğuna, uygulamada ortaya çıkan ve çıkacak tereddütlere açıklık getirilmelidir.

Bu kapsamda Birliğimize intikal eden sorun ve tereddütlerde yetkililere sunulmuş ve çözümü talep edilmiştir.

7153 sayılı Kanun’da ve Bakanlık tarafından yayımlanan Usul ve Esaslar’da da belirtildiği üzere, beyan yükümlülüğü tamamen işletmelere aittir. Dolayısıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin zorluğundan ve cezai müeyyidelerin yüksekliğinden kaynaklanan sorunların muhatabı da yine işletmelerdir. Bu kapsamda işletmelerin temsilcisi olan TOBB ve TESK gibi kuruluşların da konuya dikkatlerini çekmek için gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Ayrıca uygulamada yaşanan tereddütler konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yer alan sık sorulan sorular bölümünden “https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109” yararlanılabilinir.

Bilindiği üzere, 2019 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin Tablo II/3/b-Diğer Beyan Ve Bildirimler bölümünde, verilecek beyannamelerin ücreti gösterilmiş olup, anılan beyanın meslek mensuplarınca hazırlanması halinde, en az bu bölümde belirlenen ücretin alınması gerekmektedir.

Sorunun çözümüne katkı sağlamak üzere Bakanlık yetkilileri ile görüşmelerimiz devam etmekte olup önerilerimiz ve uygulamada yaşanan tereddütler konusunda görüş birliği oluşmuş ancak bazı sorunların çözümü için Kanun değişikliği gerektiği ifade edilmiştir. Yetkililerin 15 Şubat’ta ortaya çıkacak sorunlardan kaynaklı sıkıntıya acil bir şekilde çözüm bulmaları gerekmektedir.

Gelişmeleri siz değerli meslektaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Masis YONTAN

TÜRMOB Genel Başkanı

ETİK EĞİTİMİ 2018/2. DÖNEM BAŞVURULARI 01.08.2018 - 31.08.2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPILABİLECEKTİR.

Etik Eğitimi 2018/2. Dönem Başvuruları 01 Ağustos 2018-31 Ağustos 2018 Tarihleri Arasında Yapılabilecektir.

Başvuru İçin : http://etik.turmob.org.tr

"2018 Yılı 2. Dönem Etik Eğitimi" konulu Oda Başkanlıklarına gönderilen yazı için tıklayınız.

(Ek-1) TÜRMOB Etik Eğitim 2018/2. Dönem Takvimi için tıklayınız.

(Ek-2) Etik Eğitim Yardım Kılavuzu için tıklayınız.

(Ek-3) Etik Eğitim Oda İşlem Rehberi için tıklayınız.

7103 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN SGK TEŞVİKLERİ SUNUM DOSYALARI

İŞKUR SUNUM DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SGK SUNUM DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SUNUM SIRASINDA SEHVEN YAPILAN BİR HATA İLE İLGİLİ DÜZELTME
7103 Sayılı kanunla getirilen ve  önceki yıl ortalamasına ilave olarak yapılan istihdamla ilgili teşviğin sadece imalat ve bilişim sektöründe uygulanacağı sehven ifade edilmiştir. Halbuki bu sektörler ile diğer sektörler arasında yararlanılacak tutar açısından bir farklılık vardır. İlgili teşvik aşağıdaki şekilde yapılacak olup tüm sektörleri kapsamaktadır. (Bkz Slayt sayfa 61)

"1/1/2017 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır."

KINAMA

KINAMA
3568 Sayılı Meslek yasamızda açıkça ;
Madde 2- A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.”
şeklinde düzenleme olmasına rağmen Ankara ve Gaziantep YMM Odalarının 27.02.2018 tarihinde TBMM’ne sunulan KDV ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında SMMM ler leyhine olan düzenleme konusunda Yeminli Mali Müşavirleri kutsayıp “yüksek ahlak” abidesi gösteren ve mesleğin cefakar üyeleri olan SMMM’ lerin bu yüksek ahlaktan yoksun olduğunu ima ederek SMMM lere yetki verilmesine karşı çıkan beyanlarını şiddetle kınıyoruz.
HATAY SMMM ODASI YÖNETİM KURULU

2017 IV. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (EKİM - KASIM - ARALIK) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI.

12/02/2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde Bazı Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

23/1/2018 tarihli ve VUK-97 / 2018-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde son zamanlarda vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle söz konusu il ve ilçelerdeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. 

696 SAYILI KHK İLE İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURUSU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

30.12.2017

Personel C¸alıs¸tırılmasına Dayalı Hizmet Alımı I·haleleri I·le Alt I·s¸veren I·s¸c¸isi Olarak C¸alıs¸tırılan Sigortalılara I·lis¸kin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi

Genel bu¨tc¸e kapsamındaki kamu idareleri, o¨zel bu¨tc¸e kapsamındaki idareler, du¨zenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Gu¨venlik Kurumları, kapsama dahil edilen digˆer o¨zel bu¨tc¸eli kurulus¸lar, I·l O¨zel I·dareleri, Belediyeler ile bagˆlı kurulus¸ları ve bunların u¨yesi oldugˆu Mahalli I·dare Birliklerinde personel c¸alıs¸tırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt is¸veren is¸c¸isi olarak 4 Aralık 2017 itibariyle c¸alıs¸anların kamuda su¨rekli is¸c¸i kadrosuna veya is¸c¸i statu¨su¨ne gec¸irilmesine ilis¸kin du¨zenlemeleri ic¸eren 696 sayılı Kanun Hu¨kmu¨nde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıs¸tır.

Getirilen du¨zenleme ile kapsama giren kurum, kurulus¸ ve s¸irketlerde personel c¸alıs¸tırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt is¸veren is¸c¸isi olarak Kurumumuza bildirimleri yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 u¨ncu¨ maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kamuya su¨rekli is¸c¸i kadrosuna veya is¸c¸i statu¨su¨ne gec¸is¸lerindeki is¸ ve is¸lemlerin geciktirilmeksizin, zamanında dogˆru ve sagˆlıklı bir s¸ekilde yapılmasını teminen, so¨z konusu sigortalılara ilis¸kin 2017 yılı Aralık ayına ilis¸kin aylık prim ve hizmet belgelerinin alt is¸verenlerince 9 Ocak 2018 (dahil) tarihine kadar Kurumumuza verilmesi o¨nem arz etmektedir.

I·lgililere saygıyla duyurulur.

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

symbicort price

symbicort inhaler instructions

24/11/2017 tarihli ve VUK-96 / 2017-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

MÜKELLEFLERCE DÜZENLENEN BELGE SAYILARININ KDV1 BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLMESİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

cialis pillola

cialis generico

Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru Mükelleflerimizce, bir vergilendirme döneminde düzenlenen belge sayılarının beyan edilmesi için KDV 1 beyannamesine yeni tablo eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik yeniden değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Önemle duyurulur.

Kaynak : https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

TESMER SMMM SINAV KURALLARI GÜNCELLENMİŞTİR.

how late can you get an abortion

buy abortion pill

SMMM Sınav Kuralları
Güncellenmiştir.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞVİRLİK SINAV KURALLARI - ÖNEMLİ -

SINAV SIRASINDA, KATILIMCILARIN YANININDA BULUNMASI GEREKENLER

1. T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, ya da süresi geçerli pasaport, (Kurum kimliği, ehliyet, v.b. kabul edilmez.)

2. Sınava Giriş Belgesi

3. Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve yumuşak silgi

SINAV KURALLARI

1. Katılımcılar, sınav oturumu başlamadan en az onbeş dakika önce sınav binası girişinde hazır olmalıdır.

2. Sınav binalarına giriş; Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, ya da süresi geçerli pasaport ile yapılacaktır.

3. Sınavın başlamasından itibaren hiçbir katılımcı kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.

4. Sınav binalarına; siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, izin verilen oturumlar için hesap makinesi, kimlik ve sınava giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan ya da malzeme ile girilemeyecektir.

5. Yukarıdaki düzenleme kapsamında olmak üzere cep telefonu, saat, izin verilen oturumlar dışında hesap makinesi, databank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık, kablosuz ses veya görüntü iletişimi sağlayan araçlar (çağrı cihazı v.b) ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri araçlar, silah vb. teçhizat, anahtar, metal para, yüzük ve kitap, ders notu vb. doküman ile sınav salonlarına girilmesi yasaktır.

6. Yukarıdaki 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilmiş olan cihaz, eşya, çanta, cüzdan, malzeme ya da her türlü kitap, not ve benzeri dokümanı sınav salonlarında bulunduran katılımcıların durumu  Kopya Tutanağına yazılacak, bunların sınavı geçersiz sayılacak ve bunlar 1 yıl süre ile sınavlara alınmayacaktır.   

7. Katılımcılar, Sınav Giriş Belgesi nde belirtilen salon ve sıralarda sınavlara gireceklerdir. Gerektiğinde, sınav görevlileri, sınav salonu ve oturma sırasında değişiklik yapabilir.

8. Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, ya da süresi geçerli pasaport, sınav başlamadan önce katılımcı tarafından sıra üzerine konulacaktır. Sıra üzerinde kimlik belgesi, sınava giriş belgesi, soru kağıdı, cevap kağıdı, siyah kursun kalem, silgi, kalemtraş ve izin verilen oturumlarda hesap makinesi dışında başka bir şey bulunmayacaktır.

9. Katılımcılar; ilk olarak sınav kâğıdının ilgili bölümüne isimleri ile istenen diğer bilgileri yazarlar. Sınav kağıdının bu bölümü, sınav sırasında açık tutulacak olup sınav bitiminde sınav görevlileri tarafından kapatılacaktır. Bu bölüm sınav katılımcısı tarafından kapatılmayacaktır.

10. Katılımcılar, soru - cevap kâğıtlarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını kontrol ederler. Eksik ve hatalı baskı saptadıklarında salon başkanına başvururlar.

11. Sınav Yoklama Tutanağı katılımcılar tarafından imzalanır. Yoklama tutanağını imzalamayan ya da sınav kâğıdına istenilen bilgileri yazmayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

12. www.tesmer.org.tr adresinde, sınav öncesinde duyurulan sınav oturumlarında, fonksiyonel olmayan ve sadece dört işlem yapabilen basit hesap makineleri kullanılabilir.

13. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumları Kopya Tutanağına yazılacak, bunların sınavı geçersiz sayılacak ve bunlar 1 (Bir) yıl süre ile sınavlara alınmayacaktır.

14. Sınavda, gerek sınav katılımcıları ile gerekse sınav katılımcısı olmayan kişilerle işbirliği yapılarak kopya çekme girişiminde bulunulması veya kopya çekilmesi halinde yukarıda belirtilen yaptırıma ek olarak kopya çeken ve yardımcı olan tüm kişiler hakkında organize suç oluşturma kapsamında adli işlemler başlatılır.

15. Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, katılımcıların birbirleri arasında her türlü silgi, kalem v.b alıp vermesi yasaktır.

16. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların durumları ve bilgileri tutanağa yazılarak sınavları geçersiz sayılacaktır.

17. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları, sınav güvenliğini tehlikeye atacak ya da diğer adayların dikkatini dağıtacak veya sınavın sağlıklı devamını engelleyecek davranışlarda bulunanları uyarmak zorunda değildir. Sınav görevlileri, sınav disiplinine uymayan katılımcılara herhangi bir uyarıda bulunmadan sınav salonu dışına alabilirler ve gerekli işlemleri yapabilirler.

18. Sınav süresi dolduktan sonra, katılımcılar kalemlerini bırakıp, cevap kâğıtlarını ilgili tutanağı imzalayarak teslim etmek zorundadırlar. Kağıtlarını ısrarla teslim etmeyen katılımcıya kopya muamelesi yapılacaktır.

19. Cevap kağıdı üzerine,  not talep eden ifadeler  veya cevap dışında herhangi bir şey yazılması yasaktır. 

20. Sınavda renkli kurşun kalem veya tükenmez kalem kullanılmayacak, sadece siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Bu nedenle sınava başka kalem getirilmemelidir.

21. Katılımcıların, sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.

22. Sınavın başlamasından itibaren hiçbir katılımcı sınava alınmayacak, sınavın ilk 45 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunda kalan son iki aday, tutanakları imzalamak üzere sınav süresinin bitimine kadar salondan çıkamayacaktır.
23. Sınav salonunu herhangi bir nedenle terk eden katılımcı tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. Sınav salonundaki durumlarını etkileyebilecek rahatsızlığı bulunanlar, bu rahatsızlıklarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını sınav başvurusu sırasında ibraz etmek zorundadırlar.

24. Sınav salonundan ayrılan katılımcılar, derhal sınav binasını terk edecektir.

TÜRMOB

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

 İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı
İş dünyasının değerli yönetici ve çalışanları,
Uzmanlık alanı ne olursa olsun günümüz iş dünyasında bir işletmede görev yapan her birey işletme bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Gerek işletme dalında gerekse diğer uzmanlık alanlarında yetişmiş bireyleri, işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda özellikle uygulamaya dönük bilgiyle donatmak ve bu alanlarda uzmanlaşmalarına katkı sağlamak amacıyla özellikle örgün eğitime zaman ve/veya mekân kısıtları nedeniyle uzak kalan ancak İşletme eğitimi almak isteyen bireyler için Üniversitemizde İşletme Anabilim Dalı bünyesinde İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı açılmıştır.

Sizi aramızda görmeyi diliyoruz.                                                                                       

PROGRAMLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER:
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı
öğrenci kontenjanı 30 kişi ile sınırlı olup öğrenci kabulünde değerlendirme, Lisans mezuniyet notuna göre yapılmaktadır.
Başvurular Güz ve Bahar dönemlerinde, mku.edu.tr adresinde bulunan akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılmaktadır.
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına herhangi bir alanda lisans mezunu olan tüm bireyler başvurabilir. Program 2 yarıyılda verilecek 10 ders ve bitirme ödevinden oluşmaktadır. Öğrenci 1. Yarıyılda 6 ders, 2. Yarıyılda 4 ders olmak üzere toplam 10 ders alır.

1.YARIYIL (6 DERS)
Öğrenciler Güz yarıyılında aşağıdaki derslerden altısınıalmaktadır.

1-Adli Muhasebe ve Hile Denetimi – Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ
2-Pazarlama- Prof.Dr.Tülin URAL
3-Yatırım Projelerinin Analizi - Prof. Dr. Songül K. ACARAVCI
4-Üretim Yönetimi-Yrd.Doç.Dr.Alpagut YAVUZ
5-Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Y.Doç.Dr. Sonyel OFLAZOĞLU
6-Yönetsel Davranış - Yrd.Doç.Dr. Özden AKIN
7-Kobi ve Aile İşletmelerinde Yönetim-Yrd.Doç.Dr.Metin REYHANOĞLU
8-Finansal Raporlama ve Analiz-Yrd.Doç.Dr. Gülhan SUADİYE

 

2.YARIYIL (4 DERS)
Öğrenciler Bahar yarıyılında aşağıdaki derslerden dördünüalmaktadır

1-Türkiye Muhasebe Standartları - Prof.Dr.Mehmet ÖZBİRECİKLİ
2-Finansal Politika ve Stratejiler - Prof.Dr. Songül K. ACARAVCI
3-Uluslararası Pazarlama Yönetimi – Prof.Dr.Tülin URAL
4- Lojistik Yönetimi - Yrd.Doç.Dr.Alpagut YAVUZ
5- Kültürlerarası Farklılaşma Açısından Yönetim - Yrd.Doç.Dr.Metin REYHANOĞLU
6-Maliyet Muhasebesi ve Bütçeleme - Yrd.Doç.Dr. Gülhan SUADİYE
7- Pazarlamada Güncel Konular-Yrd.Doç.Dr.Sonyel OFLAZOĞLU
8- Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi-Yrd.Doç.Dr.Özden AKIN
Dönem Projesi* Danışman - Öğretim Üyeleri

* Öğrenci hazırladığı Dönem Projesini danışman hocasına teslim ederek öğrenimini 1 yıldatamamlar

Daha detaylı bilgi için:
Sosyal bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 326-245 58 45 (Dahili 2147 veya 2153) veya
İşletme Bölüm Başkanlığı Sekretaryası 326-245 58 45 (Dahili 1246)

 

2017/NİSAN DÖNEMİNE İLİŞKİN "FORM BA" VE "FORM BS" BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ

amitriptyline buy online no prescription

buy amitriptyline redirect

24/05/2017 tarihli ve VUK-94/ 2017-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

NİSBİ AİDAT 1. TAKSİTİNİN SON ÖDEME TARİHİ

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

Değerli üyelerimiz;
Bildiğiniz üzere; Danıştay 8.Daire nin 28.01.2016 tarih 2015/9561 E. sayılı kararı ile; "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik"in 6.maddesinin b) fıkrası ile 10.maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiş, bu hükümlerin uygulanması dava sonuna kadar ertelenmiştir.

Danıştay 8.Dairesi tarafından verilen bu karar, dava edilen Yönetmelik in diğer maddeleri ile başka Yönetmeliklerdeki düzenlemeler açısından herhangi bir etki doğurmaz. Bu çerçevede; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği nin 16/a-2 maddesi yürürlükte olduğu gibi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik’in 14-c maddesi de yürürlüktedir.

Türmob un, Oda başkanlıklarına gönderdiği 07.04.2017 tarih 2382 sayılı yazısında da; Oda Yönetim Kurulu nun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği nin 16/a-2 maddesini uygulamakla yetkili ve sorumlu olduğu, bu maddeler uyarınca Oda Yönetim Kurulu’nun nispi aidatları tahakkuk ve tahsil etmek sorumluluğunun olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenlerle; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği nin 16/a-2 maddesi uyarınca, nispi aidatlar tahakkuk ettirilmiş olup, ödenmesi gerektiği hususunu bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla.

SMMM Odaları Yönetmeliği
MADDE 16– a-2: "Nispi Aidat: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır. Oda üyelerinden; bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket ortağı olanlar ise dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1 ini nispi aidat olarak öderler. Aidatların ödeme zamanları ile konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Birlik tarafından belirlenir."

ÖNEMLİ DUYURU

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ BORCUNU YAPILANDIRAN MÜKELLEFLERİN 1. VE 2. TAKSİT ÖDEMELERİ İLE SGK YAPILANDIRMA 1. TAKSİTİNİ ÖDEMEYENLER İÇİN ÖDEME SÜRESİ 31.05.2017 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. SÖZ KONUSU TAKSİTLERİ ÖDEMEYEN MÜKELLEFLER KANUNDAN YARARLANMA HAKKINI KAYBEDECEKLERDİR.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI

20.04.2017 tarihli ve VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar,

- 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak tıklayınız.

MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KDV VE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI.

acquistare cialis 5 mg

cialis generico

22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

 • 23 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Mart 2017 Pazartesi günü sonuna kadar,
 • 27 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2016 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar
  uzatılmıştır.

  Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.
  Konuya ilişkin Sirkülere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

28/02/2017 tarihli ve VUK-89 / 2017-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" nın yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için TIKLAYIN

İŞVERENLERİN 2016 ARALIK AYINA AİT AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ VERME SÜRESİ UZATILDI

naltrexone reviews reddit

naltrexone shot reviews link

Son günü 23 Ocak 2017 (Bugün) olan Aralık 2016 tarihine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’nin verilmesi, SGK e-Bildirge uygulamasının Chrome ve FireFox internet tarayıcılarında hizmet verememesi nedeniyle belgelerin verilmediği anlaşılmıştır. SGK e-Bildirge uygulamasının İnternet Explorer üzerinden hizmet vermesine karşılık Chrome ve Firefox tarayıcılarını kullanan işverenlerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla söz konusu Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’nin verilmesinin son günü, 25 Ocak 2017 tarih saat 23.59’ a kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar verilen 2016 Aralık ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. İşverenlerin ileriki dönemlerde İnternet Explorer tarayıcısını kullanmaları halinde Aylık Prim Hizmet Belgelerinin e-Bildirge kanalıyla verilmesinde sorun yaşamayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

mixing weed and adderall

mixing viagra and weed shellware.com

         Bilindiği üzere 09.08.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı “yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun”  66 ıncı maddesi ile; 6102 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi değiştirilerek gerçek ve tüzel kişi tacirin ,ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü, yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilmesi düzenlenmiştir.

    Ayrıca 6728 sayılı kanunun 67 inci maddesi ile 6102 sayılı kanunun 212, 215 ,335, 339, 345, 566, 575, 585 ve 587 inci maddeleri değiştirilerek şirket kuruluşlarında, kurucuların şirket sözleşmesini ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalamalarına imkan imkan verilmiştir.

   6728 sayılı kanun ile yapılan bu düzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ihtiyacına binaen hazırlanan “Şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imzalanması hakkında tebliğ” ile; Şirket kuruluşlarında şirket sözleşmesinin Ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin Ticaret sicili Müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Bağlamda;  05.01.2017 tarihinden itibaren Ana sözleşmeler  ve kuruluş için alınan imza  beyannameleri  noter yerine Ticaret sicil müdürlüğünde ilgililerin bizzat kendilerinin Ticaret sicili müdürü önünde imzalamaları ile işlemler yapılacaktır. Tescile gelecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için; kişilerin kimliklerin tahrifata uğramamış, adres bilgilerinin merniste  güncel olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin ise  noter tasdikli pasaport tercümeleri, yabancı kimlik no veya vergi kimlik nolarını gösterir belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
NOT: 02.01.2017 tarihinden itibaren Ticaret sicil harçları ile gazete ilan bedelleri Odamız veznesinden NAKİT olarak tahsil edilmeye başlanmıştır.

MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ ve KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER

progesterone naturelle

progesterone

23/11/2016 tarihli ve VUK-87 / 2016-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

ATSO YAPILANDIRMA DUYURUSU

cheap abortion clinics in las vegas

cheap abortion clinic lasertech.com

6736 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİ 5. FIKRASI KAPSAMINDA ODAYA BORCU OLAN ÜYELERİMİZİN 30 EKİM 2016 TARİHİNE KADAR BAŞVURMALARI HALİNDE 2016 2. DÖNEM TAKSİDİ HARİÇ TÜM BORÇLARININ FAİZİ SİLİNEREK YAPILANDIRMA YAPILACAKTIR. İŞBANKASI MAXİMUM VE BONUS ÖZELLİKLİ TÜM BANKA KARTLARINA VADE FARKSIZ 6 TAKSİT YAPILACAKTIR.

21.07.2016 tarihli Basın Açıklaması

KAMUOYUNA DUYURU!

     Değerli Basın Mensupları, Sevgili Meslektaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri  tüm kurullarımız  adına  selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bu açıklamayı 18 Temmuz günü yapacağımızı duyurmuş ancak 15 temmuz gecesi ülkemizde yaşanan darbe girişimi nedeniyle ertelemiştik.

     Değerli basın mensupları, biz Hatay SMMM Odası Olarak darbe girişimini ve tüm darbeleri lanetliyoruz. Her koşulda demokrasinin, özgürlüklerin, hukuk devletinin, cumhuriyet değerlerinin yanında ve her türlü anti-demokratik girişim, şiddet ve baskının karşısında durmaya devam edeceğiz. Zor bir dönemden geçmekte olduğumuz bu günlerde demokratik değerleri savunan tüm güçleri birlikte hareket etmeye, halkımızı da bu ortamlarda yapılabilecek provokasyonlara karşı uyanık ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.

     Darbe girişimi sürecinde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, demokrasiden yana olan tüm halkımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

     Değerli Basın Mensupları, Sevgili Meslektaşlarım,

     Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde KDV1,  Kurum geçici Vergi ve Gelir geçici Vergi beyannamelerinde değişiklik yapıldığını, yapılan değişiklik ile “Sonuç Hesapları” bölümüne eklenen “BELGE BİLGİLERİ” kısmı ilave edildiğini duyurmuştur. Eklenen kısma bir ay içinde düzenlenen; Fatura, e- Fatura, e -Arşiv Fatura, e-Bilet, Perakende Satış Fişi, Serbest Meslek Makbuzu, İrsaliyeli Fatura, Özel Fatura gibi belgelerin sayısının Beyannameye bilgi olarak eklenmesi istenmektedir.

-Bu bilgi kısmen de olsa Ba Bs bildirimleri ve e uygulamalar kapsamında e- fatura e-bilet ve e-arşiv ile zaten gelir idaresinin bilgisi dahilindedir.

- Bu bilgilerin tekrar istenmesinde kamu yararı yoktur, kamu yararı olmayan bir bilginin istenmesi hukuka aykırıdır.

- Kamu yararı olmadığı idarece de kabul edilmiş olacak ki, daha önceden de istenen bu bilgiler için ikinci bir duyuruyla bu istemden vazgeçilmiştir.

- Bu uygulamanın yürürlükte kalması sadece angarya değil aynı zamanda meslek mensupları için ciddi bir zaman ve maddi külfet gerektirmektedir.

- Bir ay içinde binlerce sayıda çeşitli satış belgesi düzenleyen mükellefler vardır.

-Bunların sayımı için ek istihdama ve zamana ihtiyaç vardır.

- Mali idare ile mükellef arasında bir köprü görevi gören  ve vergiye gönüllü uyumda mali idarenin en büyük destekçisi olan meslek mensupları bu angaryaya mahkum edilmemelidir,

- Daha önce sayın Maliye Bakanımız ile mesleki sorunlar konusunda yapılan görüşmede, sayın Bakan meslek mensupları üzerindeki iş yükünü hafifletme sözü  vermiştir.

- Bu uygulama ile ilgili Maliye Bakanımızın önceden bilgilendirilmediğini düşünmekteyiz.

- Bu tür tepkilerin oluşmaması için meslek mensuplarımızı ilgilendiren düzenlemeler yapılırken üst birliğimiz TÜRMOB ve Odalarımızın görüşü alınmalı, ortak akıl ile sonuca ulaşılmalıdır.

- Bu yöntemle yapılacak düzenlemeler daha etkin şekilde uygulama alanı bulacak, mali idare amaçladığı sonuca ulaşmış olacaktır.

- “Ben yaptım oldu” yaklaşımının günümüz modern yönetim anlayışıyla uyuşmadığı, beklenen sonucu vermeyeceği açıktır.

- Kaldı ki belge sayısı bilgisinin sağlayacağı kamu yararı nedir açıklanamamıştır.

- Bütün yeni düzenlemeler ilgili tarafların katkısı alınarak önceden yapılmalı ama yürürlüğe dönem başlarında sokulmalıdır.

- Çeşitli kurum ve kuruluşlara sürekli bilgi aktarmaktan asli işimiz olan Mali Müşavirlik mesleğini yapamaz bir noktaya getirildik. Bırakın dinlenmek veya sosyal yaşam için zaman ayırmayı HASTALANMA hakkımız bile yok.

BÜTÜN BUNLARA DUR DİYORUZ… ANGARYALARA HAYIR DİYE HAYKIRIYORUZ!!!  BELGE SAYMAK İÇİN 4 YIL LİSANS  EĞİTİMİ GÖREREK  3 YIL STAJ YAPMADIK DİYORUZ!

     Birçok Odamız tarafından bugün aynı saatte yapılmakta olan basın açıklamalarında dile getirilen hususların yetkililer tarafından dikkate alınmasını ve  mesleğimiz üzerindeki tüm “ANGARYALAR”ın kaldırılarak asli görevimizle baş başa kalmamıza fırsat verilmesini talep ediyoruz. 21 Temmuz 2016

Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Yönetim Kurulu adına;

 Oda Başkanı Tahsin KIRIK

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

over the counter abortion pill cvs

buy abortion pill over the counter read

Tarih: 22/07/2016
Sayı:  VUK-83 / 2016-4

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/83

 Konusu: 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin  ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 22/07/2016

Sayısı: VUK-83 / 2016-4

 1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

2016/2. Dönem YMM, SMMM, Özel SMMM Sınavları ve Staj Değerlendirme Duyurusu (İleri ki Bir Tarihe Erteleme)

buy abortion pill online

buy abortion pill

DUYURU
(22 Temmuz 2016)

2016/2. Dönem YMM, SMMM, Özel SMMM Sınavları ve Staj Değerlendirmeleri

Meslek mensuplarından ve aday meslek mensuplarından gelen yoğun istek, ÖSYM tarafından yapılacak olan bir çok sınavın ertelenmiş olması ve kamu görevlilerinin izinlerinin iptal edilmiş olması nedenleriyle www.tesmer.org.tr adresinde yer alan sınav takvimine göre yapılacak olan aşağıdaki sınav ve değerlendirmeler ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

 •     30 Temmuz – 8 Ağustos 2016 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,
 •     30 – 31 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılacak olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı,
 •     31 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı,
 •     31 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan Serbest Muhasebecilik (A) ve (B) Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri ile Serbest Muhasebecilik (C) Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi,

Meslek mensuplarına ve aday meslek mensuplarına saygı ile duyurulur.                    

TÜRMOB Genel Başkanlığı

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.

serevent asthma

serevent exercise induced asthma

22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar,

02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Dosya Eki : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/82

2015 YILI YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

levitra coupon 2013

levitra printable discount coupons blogs1.welch.jhmi.edu

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre, Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetveli verme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu nedenle, Sanayi siciline kayıtlı işletmeler, 2015 yılı faaliyetlerinin yer aldığı 2015 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini 01 OCAK 2016 tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar.
Bakanlığımız web sayfası www.sanayisicil.sanayi.gov.tr bölümünde bulunan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” menüsünü kullanarak, Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin belirtilen süre içinde sisteme girilmesi gerekmektedir.
2015 dönemine ait Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeyen veya Bakanlığımızın, www.sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresinden on-line olarak işlem yapmayan sanayi kuruluşlarına, Kanun gereği idari para cezası verilecektir.
İlgililerin cezaya maruz kalmamaları için, anılan süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri önemle duyurulur.

HATAY SMMMO DAN BÖKE YE YÖNELİK ETNİK SALDIRIYA TEPKİ

buy duloxetine 60 mg uk

buy duloxetine uk

ŞİDDETLE KINIYORUZ
Kimin hangi dinden, hangi mezhepten veya hangi etnik kökenden olduğunu merak etmiyoruz, merak ettiğimiz şey kişilerin ülkeye ve insanlığa ne kattıklarıdır.

Bir gazetede hemşerimiz Sayın Selin Sayek BÖKE nin dini inancı ile ilgili yayınlanan haberi şiddetle kınıyoruz. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Ülkemizde bu tür yayınların iç barışımıza hizmet etmeyeceği ortadadır. Bu yayını anayasal güvence altında olan inanç özgürlüğünün bir ihlali olarak ta görüyoruz.  Çağdaş toplumlarda insanların inanç ve kimlikleri değil; üretimleri, yaptıkları ve düşünceleri önemsenir.  Siyasetin ve haberin konusu ancak bunlar olabilir. İnsanın özel alanı olan inancını afişe etmek, bunun üzerinden bir amaç gütmek ilkel bir yaklaşımdır.  Basından beklentimiz  sadece olay ve haberlerle ilgili doğru bilgilenmektir. Unutulmamalıdır ki bilimsel ve toplumsal gelişmeler her dinden ve inançtan insanların katkısıyla sağlanmıştır.

Bu düşüncelerle Sayın Selin Sayek BÖKE ye yapılan haksız yayını kınıyor; basınımızdan ülkemizin çok kültürlü yapısını bir zenginlik olarak görmeye ve ülke barışına katkı vermek üzere daha sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Abdullah KORKMAZ
Oda Başkanı

MUHASEBE HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KURUM ZİYARETLERİ YAPILDI.

Muhasebeciler Haftası nedeniyle, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz,   Vergi Dairesi Başkanı Kâzım KARACA, İl Defterdarı Mustafa AKDEMİR, Şükrü Kanatlı Vergi Dairesi Müdürü İsmail ÖZBEK, 23 Temmuz Vergi Dairesi Müdürü Yusuf İNCE, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Murat BAKIRTAŞ, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hamit BAL, Makamında ziyaret etti.

MUHASEBE HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİMİZ KOKTEYL

venlafaxine and alcohol interaction

venlafaxine and alcoholism

1-7 Mart Muhasebeciler haftası nedeniyle Büyük Antakya Otelinde gerçekleşen kokteyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü SAVAŞ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Serdar GÜVEN, Defne Belediye Başkanı İbrahim YAMAN, Defne Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim GÜZEL,  Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hamit Bal, Kurum Müdürleri, İskenderun SMMM Odası Yönetim Kurulu ile meslek mensuplarımız katıldı.

Kokteylde kısa bir konuşma yapan Oda Başkanımız Abdullah Korkmaz, TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, Türkiye genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir odasına kayıtlı, 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 500 bini geçen muhasebe camiası çeşitli etkinliklerle Muhasebeciler Haftası olarak kutlanmakta olduğunu söyledi.

Nezih ortamda gerçekleşen kokteylde meslek mensuplarımız bir araya gelmenin mutluğunu yaşarken bol bol sohbet imkânı da buldular.