Üye Girişi

Değerli Meslektaşlarım,

     Gelişmiş batı ülkelerinde yüzyıl, ülkemizde ise ancak 30 yıl önce yasal statüsüne kavuşan ve geçen kısa süre zarfında gelişmiş batı ülkeleriyle aynı seviyeye gelen mesleğimizin, bütün eksikliklerine rağmen yasal statüye kavuşmasının 30. Yılını yaşamanın gururu içindeyiz. Dileğimiz en kısa sürede meslek yasamızın güncelleştirilerek temel sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasıdır.

     Ülke ekonomisinin gelişmesi için hareket eden, bilgisi ve hizmetleriyle iş dünyasına yön veren, ürettiği değerleri toplumla paylaşan, geleceğe emin adımlarla yürüyen, yüz yıldır memleket, otuz yıldır meslek sevdasıyla yol alan bir meslek camiasıyız.

     Teknolojinin çok etkilediği bir mesleği icra ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde gerçekleşen vergi gelirinin tamamı biz mali müşavirlerin katkısıyla toplanmıştır.109 bin mali müşavirin hazırladığı beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirilmiştir. Bu işlemlerin bütün masraflarına kağıttan, tonere, yazıcıdan, bilgisayara ve programlarına kadar biz mali müşavirler katlanmıştır. Mesai, hafta sonu, tatil demeden çalışan ekonominin görünmeyen kahramanları, emekçileri biz mali müşavirlerin çözüm bekleyen önemli sorunları vardır.

     Otuz yıl önce bütün beyannameler ele verilmekte iken bugün %98’i elektronik ortamda verilmektedir.  Mükellefler vergi idaresine gitmek yerine, meslek mensuplarının bürolarına giderek sorunlarını çözmektedir. Sistem onları bizim bürolara yönlendirmektedir.

     Devletin en önemli gelir kaynağı olan verginin hesaplanması ve tahakkukunda önemli görevleri yerine getiren mali müşavirler, taşıdığı misyonu ve yüklendiği sorumlulukların bilincindedir. Bugüne kadar sadece mesleğimizi ilgilendiren konularda değil, mükelleflerle ilgili bizi doğrudan ilgilendirmeyen birçok formu her ay doldurmakta, çeşitli kurum ve kuruluşlara elektronik ortamda bilgi aktarmaktayız. Mesleki sorumluluklarımız dışında kurum ve kuruluşlar istatistik amaçlı bu bilgileri elektronik ortamda birbirlerinden kolaylıkla alabilecekken biz ve mesleğimiz bu işin payandası yapılmaktadır. E-devlet uygulamasının başarıyla gerçekleştirildiği, teknolojinin bu kadar kolay kullanabildiği bir ortamda yükümüzün hafifletilmesi ve asıl mesleğimizi icra etmemize olanak sağlanması daha doğru bir tavır olacaktır. 

     Neyse ki beyanname verme sürelerinin uygun olmadığı yönündeki i taleplerimiz 1 Nisan 2019 tarihinden sonra verilecek beyannameler için kısmen dikkate alındı. Beyan tarihleri ödemenin son günü olan tarihe çekildi. Darısı, meslek mensuplarımız için hayati önemde olan yaşanabilir bir mali tatile, meslek mensubuna hastalanma hakkı da tanıyan mücbir sebep uygulamasına, teşviklerden meslek mensuplarımızın da yararlandırılmasına ve kamuda ruhsatlı meslek mensubu istihdam edilmesi taleplerimizin karşılanmasına diyoruz.

     Gelir İdaresi ile işbirliği içinde, her konuda başarılı çalışmalar sürdürmenin; İdare, mükellef ve meslek mensupları arasında sağlıklı ve güçlü ilişkiler geliştirmenin öneminin bilincindeyiz ve buna katkı vermeye de her zaman olduğu gibi bugün de hazırız.

Değerli meslektaşlarım;

     Bağımsız Denetim Zorunlu Eğitimlerini, Bilirkişilik Eğitimlerini, Konkordato Komserliği eğitimlerini kendi Odamızda başarıyla tamamladık. Diğer illere gitmek durumunda kalmadan  ve fazla maliyete katlanmadan bunun üstesinden gelme konusunda göstermiş olduğunuz birliktelik ve dayanışma için sizlere teşekkür ediyoruz. Bağımsız Denetim Zorunlu Eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarımızı kutluyor, en kısa sürede Bağımsız Denetim için zorunluluğun AB ülkeleri standartlarında uygulanmasını bekliyoruz. 

     Önemli bir sorunumuz da haksız rekabet ve tahsilat sorunudur. Bu sorunların çözülmesi konusunda TÜRHAK tarafından bir proje üretildi. Bu proje 2015 yılından itibaren her yıl geliştirilerek tüm Türkiye’de uygulanmaktadır. Bu proje hizmet sözleşmelerinin elektronik ortamda yapılmasını, yeni müşteri kabullerinde önceki sözleşmenin fesih nedenini görebilme olanağını sağlamakta, şikayete dayalı defter alışverişlerinde Odalar bunu görmekte ve gerekli disiplin soruşturması işlemlerini başlatmaktadır. Bu sözleşmeler aynı zamanda ücretin banka üzerinden tahsil edilmesini de düzenlemektedir.           Bir diğer haksız rekabet kaynağı müşteri kabulünde belli bir standart olmamasıdır. Bu konuyla ilgili düzenleme yapılmakta olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.

     Uluslararası ve ulusal muhasebe standartları iş hayatımıza girdi; bilgi teknolojilerine uyum sağlamak zorundayız. Yabancı dil yarın öbür gün hepimize gerekli olacak. Uluslararası finansal tabloların hazırlanması için ciddi bir eğitime ihtiyacımız var. Yeni alanların eklenmesiyle gelişen mesleğimizde artık kurumsallaşmak ve uzmanlaşmak zorundayız.

     Zorunlu mesleki eğitimlerimizi de bu yıl başlatacağız. Genç meslektaşlarım başta olmak üzere hepinize seslenmek istiyorum. Mesleğimizdeki bu gelişmeler önemli fırsatlar da  yaratmaktadır. Mesleğimiz artık giderek bir denetim mesleğine dönüşmektedir. Bu dönüşümü görerek, kendinizi yetiştirmek zorundasınız.

Sevgili Meslektaşlarım; 

     Komşularımızda yaşanmakta olan savaşın henüz sonuçlanmamış olması ülke ve kent ekonomimizi büyük oranda etkilemektedir. Turizm, İhracat ve ona bağlı olarak uluslararası taşımacılık sektörleri birkaç yıldan beri büyük bir gerileme içindedir. Bu sektörlerde gelişmiş olan ilimiz ekonomisi bundan olumsuz yönde payına düşeni almıştır. Ekonomideki bu olumsuzluklar doğal olarak mesleğimizi etkilemekte, gelirlerimizi azaltmakta, tahsilatımızı zorlaştırmaktadır. Bölgemizde bir an önce barışın sağlanması en büyük dileğimizdir,  Son yıllarda ülkemizdeki en önemli gündem konuları, yine değişmeyerek;

     Ortadoğu ve komşularımızda yaşanmakta olan kirli savaş, terör, yolsuzluk, hukuk başta olmak üzere kurumlara olan güvenin haddinden fazla zedelenmiş olması, TBMM nin denetim işlevini yapamaması, hesap verilebilirlikten uzaklaşılmış olması, eğitimdeki karmaşa, işsizlik, iş “cinayetleri” kadın cinayetleri, çocuk taciz ve tecavüzleri olmuştur.

     Çağdaş uygarlık yolunda yürümekte olan bir ülkenin gündemi asla bunlar olmamalıdır. Yurttaşını daha mutlu yaşatacak olan şey; hukukun üstünlüğüdür, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla uygulanmasıdır, eğitimin insanlığın ve ekonominin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesidir, ekonominin üretken olması, yüksek teknolojiye dayalı  ve yüksek oranda katma değer yaratmasıdır, ülkede iç barışın sağlanması yoluyla kaynakların heba edilmesinin önüne geçilmesidir.  Meslek örgütü olarak, ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü bir hukuksal zemine,  katma değeri yüksek ve daha üretken bir ekonomiye sahip olması her zaman talebimiz olmuştur. 

     Akan kanın durması, huzurun, barışın ülkemizde yeşermesi hepimizin ortak beklentisidir.
Yargının tartışılır olmaktan çıkarılması, kararlarının soru işaretleri oluşturmaması ve vicdanları rahatlatacak şekilde olması, herkese aynı uygulamanın yapılması en büyük beklentimiz olarak varlığını korumaktadır.

     Ülkenin yaşamakta olduğu tüm gerilim ve ekonomik sıkıntılara rağmen, yaşadığımız tüm bu zorluklara, üstlendiğimiz bu yüklere karşın ülkemiz adına, mesleğimiz adına uzun dönemde umutlarımızı yitirmiyor diri tutuyoruz. Bu ülke, bu toplum her türlü zorluğu yaşasa da bunları aşmasın bilmiştir. Bugünkü sıkıntıları da aşacaktır,  buna yürekten inanıyorum. 

     Bugüne dek Odamıza  sahip çıkan, desteğini esirgemeyen  tüm üyelerimize Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Odamıza ve mesleğimize sahip çıkmanın güzel bir örneğini gösteren siz değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni dönemde Oda Kurulları, Danışma Meclisi ve  Oda Komisyonlarımızın yapacağı çalışmaların, mesleğimize, mesleki dayanışmamıza,  ilimize ve  ülke ekonomisine katkı getirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

 

Tahsin KIRIK
   Başkan

 

 

paylaş